Obsah kurzu
4. Pohovor s pacientom
0/1
6. Pooperačné ošetrenie
0/1
7. Pooperačné kontroly
0/1
9. Záver
0/1
10. Skratky
0/1
OPERÁCIA KATARAKTY
O lekcii

Vážené kolegyne a kolegovia, vítame Vás na Škole mikrochirurgie oka, jej prvej časti, ktorá je venovaná operácii katarakty. 

Pretože najlepší spôsob prípravy každého adepta chirurgie musí spĺňať tri atribúty, ktorými sú štúdium odbornej literatúry, trpezlivé pozorovanie operačných postupov s porozumením a poctivý tréning, vytvorili sme pre Školu mikrochirurgie oka túto publikáciu. Texty sú ilustrované obrázkami najdôležitejších momentov operácií a sú doplnené aj krátkymi filmami, ktoré čiastočne nahradia možnosť asistovania na operačnej sále. O tom, aké sme pripravili možnosti na tréning a atmosféru podujatia Vám priblíži úvodný film a ukážka operácie šošovky na prasacom oku. 

Nech sa páčí, vstúpte. Dnes môžete asistovať pri príprave, pri operácii a pri ďalšom sledovaní desiatok katarákt naraz. Dozviete sa o prevencii predvídateľných komplikácií o operačnom postupe a logike jednotlivých operačných krokov, o riešení operačných komplikácií aj o riešení komplikácií pseudofakie. Dozviete sa všetko, čo som sa naučila z histórie operácie katarakty, z literatúry, pozorovania a prednášok, od svojich učiteľov, kolegov, žiakov a vlastnou praxou.

 Marta Ondrejková

Video: ŠMO 2019

Video: Ukážka operácie na prasacom oku

0% Dokončené

Používame súbory cookies. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?